a KontaktAdresa:
Kemala Kapetanovića 13


Mob.tel:
061/146-242

a Tel.
033/521-461

Tel. fax:
033/647-319


  Ginekološki pregledi


Papa, kolposkopija


UZV pregledi (3D-4D)


UTV pregledi dojki


Male hirurške intervencije (prekidi trudnoće, abrazije uterusa, polipektomije, ugradnja IUD, incizije)


Sterilitet


Kontracepcija


Hormonska nadomjesna terapija, klimakterij


Psihosomatski tretmani


Saradnja sa klinikom (GAK, Vojna bolnica)
dogovaramo porode i operacione zahvate


Sistematski godišnji pregledi za firme, predstavništva, ambasade, nevladine organizacije po povoljnim cijenama


Poseban, veoma posvećen rad sa mladima

Cjenovnik uslugaGinekološki pregled
20KMUZV (ultrazvuk)pregled
50KMPAPA test, Kolposkopija
50KMKolposkopija
20KMUZV (ultrazvuk) dojki
50KMPrekid trudnoće
250KMAbrazija uterusa
150KMUgradnja UID
60KMPolipektomija
50KMCTG
20KMLavacija (tretman)
60KMLavacija - pojedinačno
10KMExtrakcija UID
50KMUgradnja UID + UID
150KMIncizija Bart. Abscess
50KMTest na trudnoću
10KMSavjet za kontracepciju
10KMDavanje injekcije
10KMSistematski pregledi za firme
90KMSistematski pregledi
120KM
Ginekološka ordinacija Dr Amira Frljak | ©2008-2018 BuonArte